Context

Context of Tractaet van het Bestandt gemaeckt en besloten binen de Stadt ende Cité van Antwerpen den negenden Aprilis 1609. Voor den tijdt van twaelf jaren tusschen de Commissarissen van den Serenissime Princen Eertz-Hertogen Albert en Isabella Clara Eugenia soo wel in den naem van de Majesteyt Catholijcke als den haren; met de Commissarissen en Gedeputeerde van de Illustre Heeren Staten Generael van de Dereenighde Provincien der Nederlanden; ende dat door het tusschenhomen en met advijs vande Heeren Ambassadeurs van de Konigen den Alder-Christelijksten ende van Groot Brittannien
Processing Feedback ...